Zawody współfinansowane przez Starostwo Powiatowe w Lipnie.

Zadanie jest współfinansowane przez powiat lipnowski – Mistrzostwa Polski klasy Raceboard w wyścigu długodystansowym.

Mistrzostwa Polski klasy Raceboard w wyścigu długodystansowym 2017 
Dobrzyń nad Wisłą 14.08.2017
ZAWIADOMIENIE O REGATACH
1. ORGANIZATOR
1.1 Organizatorem regat jest Dobrzyński Klub Żeglarski przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu, Starostwem Powiatowym w Lipnie i Gminą Dobrzyń.
Regaty zostaną rozegrane 14 sierpnia 2017 na Zalewie Włocławskim w miejscowości Dobrzyń nad Wisłą.
2. PRZEPISY 
2.1 Regaty zostanie rozegrany zgodnie z przepisami zdefiniowanymi w Przepisach Żeglarskich ISAF.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA, ZGŁOSZENIA I KLASY
3.1 Regaty zostanie rozegrany w następujących klasach Raceboard K i M, Raceboard Masters K i M, Raceboard Grand Masters K i M, Raceboard Junior.
3.2 Warunkiem utworzenia klasy jest zgłoszenie się 5 zawodników w klasie.
3.3 Zgłoszenia do regat w dniu:
13.08.2017 w godz. 09.00-10.30. w Urszulewie
14.08.2017 w godz. 10.00-11.30 w Dobrzyniu nad Wisłą

3.4 Wstępne zgłoszenia można dokonać e-mailem przybytek2@gmail.com
3.5 Wpisowe do regat wynosi 50 zł.
3.6 Podczas procedury zgłoszeniowej w miejscu regat obowiązuje posiadanie 
następujących dokumentów:
• Dowód wpłaty wpisowego
• Aktualne badania lekarskie
• Ubezpieczenie OC
• Licencja PZŻ na reklamowanie indywidualne
4. PROGRAM REGAT
4.1 Program regat będzie następujący:
Poniedziałek 14.08.2017
10.00-11.00 Zapisy
12.00 Start do wyścigu
17.00 Zakończenie
Wtorek 15.08.2017 – termin rezerwowy.
4.2 Sygnał ostrzeżenia nie może być podany później niż o godzinie 16.00
5. INSTRUKCJA ŻEGLUGI
Instrukcja żeglugi będzie dostępna w biurze regat po zakończeniu zgłoszeń.
6. POMIARY
Pomiary kontrolne sprzętu i wyposażenia bezpieczeństwa określonego 
przepisami regatowymi i klasowymi zostaną dokonane podczas regat.
7. TRASA I FORMAT REGAT
7.1 Wyścig odbędzie się na Zalewie Włocławskim na wysokości Dobrzynia nad Wisłą
7.2 Klasyfikacja końcowa regat zostanie ustalona na podstawie jednego wyścigu 
długodystansowego.
7.3 Start i meta na wysokości portu w Dobrzyniu nad Wisłą.
7.4 Trasa regat może zawierać wszystkie kursy względem wiatru.
7.5 Czas trwania wyścigu nie krócej niż 2 godziny
7.6 W trakcie regat będą obowiązek pływania w kamizelkach asekuracyjnych.
8. ŁODZIE TRENERÓW I OBSERWATORÓW
Wszystkie motorówki trenerów i obserwatorów wymagają akredytacji organizatora regat podczas procedury zgłoszeniowej.
9. PRAWO DO WIZERUNKU I OBOWIĄKI ZAWODNIKÓW
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora i sponsorów podczas zdjęć, filmów innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.
Obecność na uroczystości otwarcia i zakończenia zawodów jest obowiązkowa i jest warunkiem koniecznym uzyskania nagród.
10. NAGRODY
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają medale MP PSW i nagrody.
11. ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. 
Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego sprzęt sport wynikającą z udziału w regatach 
12. KONTAKT
Ryszard Przybytek 607 265 164
przybytek2@gmail.com
13. NOCLEGI
https://www.facebook.com/nocleginadwisla
https://e-turysta.pl/noclegi-dobrzyn-nad-wisla/

Długodystansowe MP Polskiego Stowarzyszenia Windsurfingu w klasie RCB.

Wyniki:

1m Artur Manelski DKŻ Dobrzyń
2m Łukasz Buderaski SKŻ Sopot
3m Michał Pińkowski Konin
wśród kobiet zwyciężyła Karolina Lipińska SKŻ Sopot.

Fotoreportaż Ani Tarnickiej z regat w Dobrzyniu.

Link

Relacja video z regat Urszulewo 2017.
http://rypin.tv/ne…/2762,video-regaty-w-urszulewie-2017.html

Relacja TV z Urszulewa od 4:35 minuty
http://bydgoszcz.tvp.pl/33594937/13082017